Luontotalo Oy

0400 520 127
info@luontotalo.fiHirsitalo

{:fi}Hirsirakentaminen nostaa suosiotaan maailmalla suuresti, koska se kuluttaa elinkaarensa aikana vähemmän energiaa eikä tuota yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin muu rakentaminen. Hirsitalon materiaaleihin liittyvät kasvihuonepäästöt ovat noin kolmanneksen puutaloa pienemmät 50v aikana. Nykyaikainen hirsirakennustekniikka mahdollistaa julkiseen käyttöön sopivien kestävien rakennusten toteuttamisen, mm päiväkodit, vanhusten tilat sekä kylpylät. Hirsitalojen asukkaat arvostavat asumisessaan varmuutta, terveellisyyttä, hiljaisuutta, rauhallisuutta, selkeitä rakenteita tietysti myös hyvä sisäilma puoltaa sekin hirren käyttöä.

Hirsitalo

hirsitalo_1Hirsitalo kestää sukupolvelta toiselle ja paranee vanhetessaan rakenteiden asettuessa ja tiivistyessä entisestään. Lamellihirsisessä massiivisessa seinärakenteessa ei ole kylmäsiltoja eikä rajapintoja, joihin kosteus voi tiivistyä. Lamellihirsi suhteellisen halkeilemattomana, vääntymättömänä ja mittatarkkana on ihanteellinen rakennusmateriaali josta voi toteuttaa mitä erilaisempia ratkaisuja ja kokonaisuuksia. Järeät ja tiukat ponttaukset varmistavat liitosten pitävyyden. Tämä on yksi erityistekijä pitkäikäisten hirsirakennusten taustalla.

Hengittävä ja terveellinen

Aito hirsiseinä pitää kodin raikkaana ja samalla lämpimänä. Muista materiaaleista poiketen hirsi hengittää. Hirsitalojen sisäilma tiedetään kokemusperäisesti hyväksi, jopa niin että allergikkojen ja astmaatikkojen on helpompi elää. Sisäilman oikea kosteuspitoisuus estää staattisen sähkön syntyä ja pölynmuodostusta. Hengittävän seinärakenteen ansiosta hirsitalo säilyy terveenä. Samoin massiivinen hirsirakenne ylläpitää huonetiloissa ihmiselle hyvää ilmankosteuspitoisuutta ympäri vuoden.
Lämmin ja taloudellinen

Lämmin ja tiivis hirsitalo elää luonnon mukaan. Talvella lamellihirret varaavat itseensä lämpöä ja säilyttävät sen pitkään. Massiivihirrellä on luonnollinen kyky varastoida lämpöä ja luovuttaa sitä huoneilmaan tarpeen mukaan. Massiivisen hirsirakenteen etuna on auringon ilmaisenergian hyödyntäminen kevät- ja syysaikaan, jolloin matalalta paistavan auringon lämpöenergia varastoituu hirsiseiniin. Seinä luovuttaa lämmön hitaasti yöllä säästäen merkittävästi lämmityskustannuksissa. Kesällä auringon paistaessa korkeammalta räystäät ja kuistien katokset suojaavat seiniä kuumenemiselta. Hirsitalot ovat näin kesällä mukavan vilpoisia. Hyvin suunnitellussa hirsitalossa kesäyön viileys varastoituu massiivihirsiseiniin, jotka ylläpitävät miellyttävää sisälämpötilaa myös kuumina päivinä. Lamellihirsi eristää myös hyvin ääntä.

Olennainen osa hirsitalojen asumisviihtyisyyttä on talon hirsiseinien ja rakenteiden tiiviys. Osaavalla suunnittelulla, huippuluokan ikkunoilla ja ovilla sekä korkealaatuisella hirsitekniikalla toteutetaan tiivis ja lämmin, sisäilmaltaan miellyttävä ja energiaa säästävä hirsitalo.

Luonnostaan kodikas

hirsitalo_2Puu on lämminsävyinen luonnonmateriaali, josta syntyy kaunista pintaa ja tunnelmallisia huonetiloja. Toisaalta hirsi ei kuitenkaan estä toteuttamasta omaa tyyliäsi, ideoitasi ja mielikuvitustasi sisustuksessa. Hirsi voidaan materiaalina yhdistää helposti ja tyylikkäästi muihin materiaaleihin.

Terveellinen asuminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmisten tietoisuuden kasvaessa asumisen ongelmista, massiivipuurakentaminen tarjoaa tähän hyvät ominaisuudet.

Hirsi on luonnollinen, vuosituhansia käytetty ja toimivaksi ja kestäväksi todettu rakennusmateriaali, jonka nerokkuus piilee sen yksinkertaisessa rakenteessa. Massiivinen lamellihirsi on varma, riskitön ratkaisu, josta meillä on Suomessa jo yli 30-vuoden kokemus.

Hyvän sisäilman ominaisuudet

Massiivisilla lamellihirsi rakenteilla, samoin kuin vähäpäästöisillä rakennusmateriaaleilla kuin myös lämmöntalteenotolla varustetulla ilmanvaihdolla saavutetaan optimaalinen sisäilman laatu. Tietysti tarvitaan myös hyvää ammattitaitoista laadukasta rakentamista.

Ihminen hengittää keskimäärin noin 10 000 henkäystä vuorokaudessa. Ei siis ole aivan samaa minkä laatuista sisäilma on. Liian kuiva sisäilma altistaa lisää mm hengitystietulehdusten ja allergisen nuhan esiintymistä. Vastaavasti liian kosteat olosuhteet puolestaan edistävät pölypunkkien, bakteerien, homeen ja homeitiöiden kasvua.

massiivinen lamellihirsi on erinomainen valinta terveelliseen ja turvalliseen asumiseen. Tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän rakennuksessa on massiivihirttä, sen paremmin ilmankosteus pysyy terveyden kannalta optimaalisella alueella. Huoneilman suhteellisen kosteuden pysyessä tasaisesti 30-55% välillä, on se ihmiselle hyvä, mutta terveydelle haitallisten mikrobien, bakteerien ja homeitiöiden kasvulle huono.

Massiivisella lamellihirrellä on myös luonnollinen kyky varastoida lämpöä ja luovuttaa sitä huoneilmaan tarpeen mukaan. Massiivisen hirsirakenteen etuna on kevytrakenteisiin verrattuna ilmaisen aurinkoenergian hyödyntäminen kevät- ja syysaikaan, jolloin matalalta paistavan auringon lämpöenergia varastoituu hirsiseiniin. Seinä luovuttaa hitaasti yöllä lämmön säästäen mukavasti lämmityskustannuksissa. Kesällä taas auringon paistaessa korkeammalta räystäät ja katokset suojaavat seiniä kuumenemiselta.

Hirren paloturvallisuus

Tulipalo asuinrakennuksessa on aina vaarallinen. Yleisimmin tulipalo alkaa asunnossa tupakasta. Jonkin verran tulipaloja syttyy kynttilästä, liedestä sekä muista sähkölaitteista. Se miksi tulipalo on vaarallinen asuinrakennuksessa, johtuu suurelta osilta asunnon sisällä olevasta suuresta palokuormasta, kaikista tekstiileistä; verhoista, vaatteista, huonekaluista ja kankaista. Ei niinkään rakennusmateriaaleista. Yleensä nämä tekstiilit syttyvät nopeasti ja kehittävät hyvin paljon ihmisille myrkyllisiä kaasuja. Rakenteellisesti massiivinen seinä, hirsi- tai tiiliseinä, on hyvin vaikea saada syttymään. Tästä syystä yleensä palaneessa talossa on vielä seinät pystyssä.

Massiivinen lamellihirsi on erittäin paloturvallinen materiaali. Materiaalina se kestää jopa paremmin tulta kuin betoni tai teräspilarit. puu sisältää noin 15% vettä, jonka täytyy haihtua, ennen kuin puu voi syttyä palamaan. Toiseksi puun hiiltyminen suojaa puun ydintä,. Palotilanteessa massiivipuutalo hiiltyy, muttei sorru kuten käy kevytrakenteisissa ja teräsrakenteisissa taloissa.

Julkiset rakennukset

hirsitalo_3Uusinta uutta hirsirakennusten aluevaltauksessa ovat päiväkodit, koulut ja erityyppiset sairaalat sekä vanhustentalot.

Hyvä sisäilman laatu ja massiivipuun ekologisuus puoltavat näiden rakennusten rakentamista hirrestä. Lapset viettävät päivähoidossa keskimäärin lähes kahdeksan tuntia päivässä. Ei ole yhdentekevää, millainen sisäilma päiväkodeissa on. Hyvän rakennustavan ohella valituilla rakennusmateriaaleilla on vaikutus sisäilman laatuun.

Massiivisen lamellihirren myönteisistä terveysvaikutuksista on vielä vähän tutkimustietoa. Toteutetut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että massiivipuurakenteet kuten hirsi, edistävät ihmisen hyvinvointia. Itävallassa tehdyn tutkimuksen mukaan oppilaat, jotka opiskelivat luokissa, joissa oli massiivipuuseinät, olivat terveempiä kuin normaaleissa luokkahuoneissa opiskelleet. Samaisen tutkimuksen mukaan oppilaat olivat myös rauhallisempia. Tutkijat mittasivat mm oppilaiden pulssia joka oli noin 6 lyöntiä/minuutti pienempi kuin muissa luokissa opiskelleilla.

Suomessa uskotaan, että massiivisen lamellihirren käyttö tulee lisääntymään julkisessa rakentamisessa samalla kun ihmisten hyvinvoinnista kannetaan kasvavaa vastuuta.

Massiivisen lamellihirren terveyttä eristävät ominaisuudet ovat merkittävässä asemassa: sisäilman optimaalinen tasapaino ehkäisee allergioita ja hengitystieinfektioiden syntymistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun käyttäjänä on herkkä kohderyhmä, lapset.

Hirsiseinät ovat luonnollisen hengittäviä, päästäen vesihöyryn siirtymään vapaasti ilmasta seinärakenteisiin ja takaisin. Sisäilman kosteus pysyy tasaisena ja siksi massiivipuisessa rakennuksessa on helppo hengittää.