Luontotalo Oy

0400 520 127
info@luontotalo.fiSuunnittelu

Suunnittelu jakautuu oikeastaan 2 pääosaan

– Arkkitehtisuunnittelu
– Rakentamisen toteutuksen suunnittelu

Paneudumme nyt aluksi hieman pelkästään arkkitehtisuunnitteluun ja jatkossa kyseisten rakennusvaiheiden kohdalla selvitämme hieman niihin kuuluvia suunnitteluja.
Arkkitehtisuunnittelu
Suunnittelu tehdään suomalaisten standardien ja määräysten mukaisesti.

Suunnittelussa luomme mallin- ja muodon tulevalle hankkeelle Asiakkaan toiveiden, halujen, tarpeiden ja tontin sekä ympäristön suomien mahdollisuuksien mukaan unohtamatta taloudellisia näkökohtia. Hyvässä arkkitehtisuunnittelussa on aina hyvä etukäteen tietää paljonko asiakas on ajatellut kaikkiaan rahaa kyseiseen kohteeseen sijoittaa.

LuonnosHyvään suunnitteluumme kuuluu nykyisin tietysti talon tarkkojen pohjapiirustusten lisäksi myös talon ulkoasu mahdollisimman oikeissa tulevissa väreissä ja materiaaleissa, koska se kertoo silloin nopeasti mielikuvan tulevasta talosta. Voitte katsella talon ulkoasua tietokoneeltanne 3D-muodossa vaikka ympäri pyörittäen. Tietysti voitte myös käydä vaikka talossa sisälläkin jo ennen sen  rakentamista, tietokonemallissa. Kiinnostavaa eikö totta.

Pohjasuunnittelussa otamme huomioon huoneiden toimivuuden kokonaisuutena. Kalustettavuuden, ovien aukeamissuunnat, valoisuuden ja ilmavuuden. Näiden asioiden johdosta on tärkeää, että sijoitamme huoneisiin jo alustavasti;
– kiinteät kalusteet, kaapit ja koneet
– kylpyhuoneet ja keittiön kalusteineen
– huonekalut, etenkin sängyt ja pöydät tuoleineen
Tämän johdosta on paljon yksinkertaisempaa todeta huoneiden toimivuus ja niiden antama mahdollisuus käyttöön ja sisustukseen kuin pelkän neliötiedon perusteella voidaan todeta.

Arkkitehtisuunnitelman tarkasteluun tulee myös asiakkaan paneutua hyvin tarkasti, myös kriittisesti, koska suunnittelussa lyödään lukkoon noin 80% tulevan talon lopullisista rakentamisen kustannuksista mikäli se toteutetaan suomalaisten standardien ja normaalin laatutason mukaisesti.

Lyhyesti sanottuna arkkitehtisuunnitelman laatu, taso vaikuttaa jatkossa paljon asumisen käytännön toimivuuteen sekä mielekkyyteen sekä tietysti myös naapureiden ja ystävien arvostukseen Asiakasta kohtaan.

DokumenttikuvaRakentaminen

Rakentamisen onnistumiseksi laadimme aina juuri Asiakkaan talosta  parhaat mahdolliset yksityiskohtaiset piirustukset ja asennusohjeet toimitus- ja pakkausluetteloineen, venäjäksi.  Asiakirjat kansioissa, joita kuuluu toimitukseen 3 kappaletta. Asiakkaalle, rakentajalle, myyjälle. Annamme myös puhelimitse/e-maililla tarvittavaa neuvontaa rakentamisen eri yksityiskohdissa. Tarvittaessa lisäpiirustuksia, työmaan tarpeisiin, yksityiskohdista. Käymme myös tarvittaessa antamassa työmaalla neuvoa ja opastusta sovitun mukaisesti.

Perustukset

Perustuksen suunnittelu on talossa kaiken A ja O. Mikäli talossa huono perustus on koko talokin huono. Perustus on yleensä aika kallis rakennusosa mutta hyvällä suunnittelulla ja toteutustavalla saadaan yleensä kohtuullinen ja pitkäikäinen lopputulos. Suomessa perustukset suunnitellaan kestämään ilman suurempia korjaustoimenpiteitä 50-vuotta. Hyvin tärkeitä asioita perustusten totutuksessa ovat sen liikkumattomuus ja kosteuden siirtymisen estäminen lattia- ja seinä rakenteisiin sekä sen lämpimyys.

Yleensä toimitukseemme kuuluu talon tarkat perustussuunnitelmat. Suunnitelmat tehdään aina kutakin kohdetta varten erikseen joissa huomioidaan mm seuraavat asiat:
– tontin maaperä ja paikallisolosuhteet
– alueen vuotuiset lämpötilavaihtelut
– alueen materiaalien/työvoiman saatavuus ja hintataso
Suunnittelun toteutuksessa kiinnitetään suurta huomiota:
– pakkasvaurioiden syntymistä perustuksiin koska ne yleensä halkaisevat ja katkovat perustusrakenteita ja pahimmassa tapauksessa jopa kallistavat taloa
– maaperässä olevan kosteuden nousua seinä- ja lattiarakenteisiin koska aiheuttavat yleensä homevaurioita ja ovat siten terveydelle hyvin vaarallisia
– rakenteiden kuivana pysymiseen, joka on oikeastaan sama kuin edellinen asia.
– lämpimyyteen, kylmä lattia vaikuttaa yleensä suoraan asumisviihtyvyyteen, lisääntyneisiin energia kuluihin korkeamman sisälämpötilan johdosta joka taas huonontaa asunnon asumisviihtyvyyttä. Suositeltava sisälämpötila lämpimästi tehdyssä talossa on noin 21°C asumisviihtyvyyden kannalta.
– samoin rakenteista suunnittelemme mahdollisimman selvät ja yksinkertaiset rakenteet jotta ne olisi helppo ja yksinkertainen toteuttaa koska se samalla säästää kustannuksia eikä ole niin altis rakennusvirheille.
Erilaisten paikallisolosuhteiden kuin myös materiaalien ja työvoimankin johdosta olemme kehittäneet taloillemme oman perustusratkaisun jolla saavutetaan huomattavaa:
– materiaalisäästöä
– työvoimakustannusten säästöä

kuin myös ilman kosteusmurheita ja jatkuvaa vuosihuoltoa kaipaava lämmin lopputulos.

PROJEKTIEN SUUNNITTELU 

Halumme tehdä erittäin tarkat luonnokset jo tarjousvaiheessa on erittäin tärkeää etenkin hirsitalorakentamisessa, koska:

 • nykyaikaiset lamellihirsitalot valmistetaan teollisesti tehtaassa automaattikoneilla, jolloin kone työstää automaattisesti suunnitelmiemme mukaisesti:
  • hirret oikeaan pituuteen
  • tarvittavat tiukat ja tiiviit nurkkasalvokset
  • ikkuna ja oviaukot tarvittavin karaurin lopulliseen kokoon
  • mahdollisesti muut tarvittavat karaurat hirsien päihin
  • tarvittavat sähköreiät hirsiin sähkösuunnitelman mukaisesti. Sähköjohdot kulkevat tällöin piilossa hirren sisällä.
  • suunnitelmissa näkyvät koristeelliset hirsiylitykset ja leikkaukset
  • hirsiin tulevat tarpeelliset reiät kiristyspultteja ja puutappeja varten
 • tämän johdosta hirret toimitetaan pääsääntöisesti työmaalle siten, ettei niitä työmaalla enää kuulu eikä pidä työstää.
 • lopullinen valmis hirsiseinä on oikeastaan valmis heti kehikon kokoamisen jälkeen, yleensä vain:
  • ulkopuolen pinnat puhdistetaan mahdollisesti kuljetuksessa ja pystytyksessä tulleesta liasta, käsitellään hirsipohjusteella antamaan hirrelle mahdollisimman hyvä suoja säätä vastaan sekä maalataan toivotun väriseksi.
  • sisäpuolella suoritetaan vastaava puhdistus sekä, mikäli halutaan oikein viimeistelty pinta, hiotaan hirsipinnat kevyesti. Tämän jälkeen suoritetaan hirsien pintakäsittely joko lakalla tai puuvahalla halutun väriseksi.

KehikkoKorkean teollisen laadun ja suunnittelun johdosta lamellihirsitalot ovat nykyisin saavuttaneet Suomessa suuren suosion myös omakotitalojen markkinoilla eikä vain pelkästään loma-asuntojen markkinoilla jossa ne ovat aina olleet suosituin rakentamismuoto. Tarjoaahan hirsitalo luonnonmukaisen, hyvä ilmaisen, lämpimän ja viihtyisän asumisen asukkailleen. Tämän johdosta Suomessa on aloitettu rakentamaan useita lasten päiväkoteja hirsirakenteisina, antamaan lapsille terveelliset ja viihtyisät päivähoitopaikat.

Lisäksi tarkassa suunnittelussa huomioidaan myös eri rakenteiden vaatimat tilat ja vaatimukset. Alkusuunnittelussa luonnollisesti otetaan jo huomioon mm:

 • lattioiden, välipohjan ja vesikaton lämmöneristeiden, palkistojen ja lattiamateriaalien paksuudet ja tarpeet.
 • rakennukseen tuleva vesikatemateriaali
 • samoin määritellään erilaisten väliseinien rakennetyypit
  • hirsiseinät, esitys yleensä tummalla
  • tiiliseinät, esitys yleensä vinoviivoin
  • paneeliseinät, esitys yleensä kahdella viivalla mahdollisesti villatäyttein.
 • tietysti myös ikkunoiden ja ovienaukkojen koko
 • samoin ilman muuta huoneiden sisäkorkeus, sivuseinän korkeus 2:ssa kerroksessa on erityisen tärkeää.
 • huonetiloissa mahdollisesti näkyvät palkit ja pilarit

KyselyNämä kaikki ovat tärkeitä asioita jotka otamme erityisen tarkasti huomioon jo alkusuunnittelussa välttääksemme ongelmia ja lisäkustannuksia rakentamisvaiheessa. Tietysti paneudumme vastaavalla tavalla myös rakennuksenne huonetilojen kuin myös julkisivujen arkkitehtuurin suunnitteluun.

Tämän johdosta ei pidä hämmästellä kun jo alkukeskusteluissa kyselemme Teiltä kaikenlaisia tietoja toiveista ja unelmistanne.