Luontotalo Oy

0400 520 127
info@luontotalo.fiRakenteiden laatu

Rakenteiden laatu

Rakenteiden laatu on ns piilossa olevaa laatua. Sitä ei voi yleensä paljoa todeta enää sen jälkeen kun talo on valmis rakenteita rikkomatta. Mutta sen laadun heikkouden kaikki huomaavat valitettavasti asumisen yhteydessä. Heikko rakenteiden laatu huomataan yleensä vetoisuutena sekä myös tietysti kylmyytenä. Suurena lämmönkulutuksena, jääpuikkoina katolla, jäätyneine vesijohtoineen, rikkoutunein pintamateriaalein (tapetit ja maalipinnat sekä laatoitukset), ikävinä vesivahinkoina ja ikävimpänä ovat tulipalot. Kaikki ovat asumisen laatua, viihtyisyyttä, alentavia tekijöitä. Osalla vioista on jopa suuri merkitys ihmisen terveyteen, pahimpana homeongelmat.

Luontotalo kiinnittää juuri näihin asioihin toiminnassaan eniten huomiota. Haluamme olla mukana rakentamassa taloa jossa asukkaat viihtyvät vielä vuosienkin päästä. Tämän johdosta toimitukseen kuuluu suuri määrä yksityiskohtaisia piirustuksia talon eri rakenteista. Helpottamaan rakennustyötä sekä minimoimaan myös rakennustyöstä johtuvat yleiset virheet.

hirsitalo_9Ilman kellaria olevissa taloissa perustus suunnitellaan ns maanvaraisena, ilman lattian alla olevaa ryömintätilaa. Ratkaisulla saavutetaan lämpimämpi ja taipumaton lattiarakenne, Perustusten kuivatus vedet, ns salaojat, on helpompi johtaa rakennuksen alta pois kuin syvälle viedyissä perustuksissa. Kosteuden poisto perustusrakenteista on erityisen tärkeää homevaurioiden välttämiseksi. Lisäksi koko rakennuksen paino saadaan jakautumaan tasaisemmin koko perustuksen alueelle jolloin vältytään rumilta halkeamilta rakenteissa. Lisäksi kaikki viemärirakenteet saadaan paremmin tuettua.

Katemateriaalin ja lämmöneristeiden väliin jätämme kunnollisen tuuletustilan homevaurioiden estämiseksi. Ainoana Suomessa käytämme vakiona myös harjan suuntaan tuulettuvaa tuuletusrakoa. Lämmöneriste paksuutena Suomessa tiukkojen lämmöneristysmääräysten johdosta käytämme 4-500 mm eristekerrosta hieman talosta riippuen. Pitäähän talossa myös lämmön pysyä jotta ihmisillä olisi viihtyisää. Lämmöneristetilassa on myös tuolloin mahdollista kuljettaa ilmastointiputkia huoneiden ilmanlaadun parantamiseksi. Hirsitalon ominaisuudet kyllä jo muutenkin edesauttavat hyvää huoneilmaa. Lämmöneristekerroksen alapuolelle ennen sisäkattoverhousta, yleensä paneelia, jätetään vielä uudelleen avoin tila sähkömiestä varten. Tässä tilassa on hyvä kuljettaa sähköjohtoja ja tila myös auttaa helpottamaan upotettavien valaisimien asennusta. Tärkeintä on kuitenkin, että tilan yläpuolella sijaitsee ns ilmansulku, tiivis paperikalvo, joka estää sisäpuolisen kosteuden kulkeutumisen lämmöneristeisiin. Lämmöneristeiden lämmöneristekyky vähenee suuresti jo pienestäkin kosteudesta, lisäksi kosteus eristeissä on hyvä kasvualusta homeelle.
Ja lisäksi emme halua, että sähkömies tekee ylimääräisiä reikiä kyseiseen ilmansulkukalvoon.

Välipohjassa käytämme normaalia jopa suomalaista määräystä tiheämpää välipohjapalkistoa lattian jäykkyyden lisäämiseksi. Samoin palkiston alapuolella sijaitseva sähköasennuksia helpottava poikittaiskoolaus jäykistää vielä lisää välipohjaa. Lisäksi suositamme välipohjapalkiston päälle asennettavaa vaneria lisäkoolauksineen myös siksi että se jäykistää vielä lisää välipohjarakennetta, helpottaa rakennusaikaisia asennustöitä ja ennen kaikkea toimii hyvänä äänieristeenä huonetilojen välillä. Tietysti kaikki käyttämämme puutavara on mittatarkkaa suomalaisten kantavien rakenteiden vaatimusten mukaista puutavaraa.

Yleensäkin kiinnitämme erityistä huomiota erilaisten rakenteiden liitoksiin. Perustus/hirsiseinä/vesikatto. Liitokset pitää suunnitella toimiviksi, ettei asumisen viihtyvyys heikkene esimerkiksi vetoisuuden tai homeiden ansiosta.

Paloturvallisuus on meille myös kunnia-asia. Talonne rakenteissa otetaan huomioon paloturvallisuus Suomalaisten rakennusten paloturvallisuusmääräysten mukaisesti. Huomioimme näin ollen tarvittavat etäisyydet ja muut vaatimusten mukaiset asiat jo suunnittelun yhteydessä.

Hirsiseinä on tietysti tuotantomme kunnia-asia. Hirsien pinnan viimeistelyjälkeen tietysti kiinnitetään kokoajan huomiota vaihtamalla työstöteriä riittävän usein. Mutta lisäksi on meille tärkeää, että hirsien liitokset ovat tiiviitä. Tämän johdosta voimme ylpeänä kertoa, että jo 180 mm hirsiseinän lämmönjohtavuus arvon ollessa 0.6 W/m²K se vastaa noin 650 mm vahvuista kennorakenteisista tiilistä rakennettua täystiilistä ulkoseinää. 180mm lamellihirsiseinä on ohuin Suomessa talvikäytössä olevan rakennuksen sallittu hirsivahvuus. Tärkeää meille on myös, että hirret pakataan kuljetuksen ajaksi asianmukaisiin muovilla suojattuihin paketteihin.